Enzymer – vad är det egentligen?

Vill du veta mer om enzymer? Du har säkert hört talas om ordet, men kanske inte har helt koll på vilken roll enzymerna spelar i våra kroppar. Det finns nämligen många olika sorters enzymer, med sina respektive funktioner som gör att vi fungerar som vi ska och kan ta vara på all mat vi äter. Människan kan både producera enzymer på egen hand och få i sig dem via mat eller kosttillskott.

Enzymer – vad är det egentligen? | LCHF-arkivet
BIld av Silvia från Pixabay

Därför påverkar enzymerna vårt allmänna välbefinnande, såväl som specifika kemiska reaktioner i kroppen. Till exempel är enzymerna avgörande för hur kroppen bearbetar vitaminer, mineraler och hormoner. Enzymer är helt enkelt livsviktiga för oss människor. En enskild cell kan innehålla tusentals enzymer, men förmågan att producera nya minskar rejält med åldern. Det visar på vikten av att dels få i sig enzymer via maten, dels stärka kroppens egen funktion att tillverka enzymer. Och det blir allt viktigare ju högre upp i åldrarna vi kommer.  

Genom att ta del av LCHF-arkivets guide över enzymer lär du dig allt viktigt om enzymernas funktion i kroppen – och hur du får i dig dem på bästa sätt via maten eller kosttillskott. 

Innehållsförteckning

 1. Vad är enzymer?
 2. Matsmältningsenzymer
 3. Bäst i test
 4. Hur fungerar enzymer?
 5. Vad är enzymer gjorda av?
 6. Fördelar med enzymer
 7. Vid brist på enzymer
 8. Enzymer och matsmältning
 9. Enzymer och hälsa
 10. Mina egna erfarenheter
 11. Läs mer – Länktips

Så vad är enzymer?

Enzymer är proteiner som hjälper till att bryta ner näringsämnen till mindre molekyler, så att de kan tas upp av kroppen så effektivt som möjligt. Enzymer är i sig mikroskopiska proteinmolekyler, som både kan bryta ner och skapa kemiska bindningar, som påverkar kroppen på olika sätt. De finns i alla levande organismer och utför olika funktioner, som att bryta ner maten vi äter till glukos och aminosyror. 

Enzymerna hjälper oss alltså att lagra glukos i form av glykogen – en viktig energiresurs i inte minst muskler, lever och hjärna. Kroppen är beroende av aminosyror och här hjälper enzymerna till att omvandla proteinet vi äter till aminosyror, som i sin tur behövs för matsmältning, muskeluppbyggnad och reparering av vävnad. Enzymer kan också hjälpa till att reglera metabolismen. Faktum är att nästan alla biokemiska reaktioner i kroppen på ett eller annat sätt styrs av enzymer. 

Vad är matsmältningsenzymer?

En av de allra viktigaste typen av enzymer i kroppen är matsmältningsenzymer. Det är proteiner som kroppen använder för att spjälka vår mat, med hjälp av olika kemiska reaktioner. När maten bryts bidrar enzymerna till att fördela näringsämnen i tillräckligt små beståndsdelar för att de ska kunna passera genom tunntarmens vägg. På så vis absorberas näringen av blodet och transporteras vidare till kroppens celler, där maten vi äter kommer till användning.

Matsmältningsenzymer kan både produceras av kroppen på egen hand och tas emot via mat. Matsmältningsenzymer kan dock bara tas till vara på om maten inte är för upphettad eller raffinerad. Enzymer är alltså mycket känsliga för miljön runt omkring dem. De kan till exempel brytas ner av höga temperaturer och sura miljöer. Därför väljer många att inta matsmältningsenzymer via kosttillskott. Det kan vara bra om du inte äter tillräckligt med råa grönsaker eller frukt, som innehåller matsmältningsenzymer helt naturligt. 

När det kommer till vår egen produktion och frisättning av matsmältningsenzymer sker det på flera olika ställen i kroppen. Framförallt i bukspottskörteln, men även i lever, magsäck och tunntarm. Här verkar olika delar i kroppen tillsammans för att näringen ska kunna transporteras till cellerna. Bukspottskörteln frisätter exempelvis matsmältningsenzymer när maten passerar från magsäck till tunntarm. 

Vilka är de viktigaste matsmältningsenzymerna?

Lipas

Lipas är ett matsmältningsenzym som bland annat bryter ner fett och främjar gallan. Lipas är alltså med att bidra till vår energi, eftersom kroppen lättare kan omvandla fria fettsyror till energi. Lipas hjälper också kroppen att omsätta och transportera fett i kroppen. En annan av lipas viktiga funktioner är att bryta ner LDL-kolesterol, vilket motverkar förkalkning av våra kärl.

Amylas   

Kroppen producerar Amylas i framförallt bukspottskörteln. Amylas behövs för nedbrytning av kolhydrater, genom att spjälka stärkelse och glykogen, där exempelvis glukos frigörs som energi i kroppen.

Proteas 

Som namnet antyder bidrar Proteas till att bryta ner protein i kroppen. Det är ett typ av växtenzym som dels bryter ner protein till aminosyror, dels till polypeptider. Peptider är molekyler som består av aminosyror. Den enda skillnaden mellan peptider och proteiner är att peptider är mindre, där polypeptider består av omkring 30 till 50 aminosyror, medan protein har minst 51 aminosyror.

Cellulas

Även enzymet Cellulas funktion går att härleda till namnet. Cellulas bryter nämligen ner cellulosafibrer till mindre beståndsdelar, så att kroppen kan tillgodogöra sig glukos. Cellulosafibrer finns bland annat i frukt och grönsaker. Eftersom kroppen inte kan producera Cellulas på egen hand behöver vi få i oss denna typ av matsmältningsenzym via antingen råa grönsaker och frukt eller via kosttillskott. 

Xylanas

Matsmältningsenzymet Xylanas bryter ner xylos i kroppen. Xylos kallas även för träsocker och det finns bland annat i fiberrik mat såsom spannmål.

Laktas

Laktas är ett matsmältningsenzym som bryter ner laktos, det vill säga mjölksocker. När laktas verkar i kroppen omvandlas laktos till glukos och galaktos. Laktas är därför viktigt för att motverka laktosintolerans, som gör att kroppen annars stöter på problem med olika typer av mjölkprodukter.

Fytas

Matsmältningsenzymet Fytas bryter ner fytinsyra i mineralerna fosfor och inositol. När det kommer till matsmältning av vanliga livsmedel som vi stoppar i oss, så fungerar Fytas genom att bryta ner syror som finns i bland annat frukt, nötter, säd och grönsaker. 

Maltas

Maltas bildas i vår tunntarm och har den viktiga funktionen att bryta ner maltos till glukos. Maltos kallas även för maltsocker och det återfinns i malt – korn och annan säd som har börjat gro efter att ha fuktats med vatten.

Alfa-galaktosidas

Alfa-galaktosidas är ett matsmältningsenzym som bryter ner komplexa kolhydrater som kallas för oligosackarider. De finns naturligt i lök och baljväxter, som utan Alfa-galaktosidas är kända för att skapa magproblem såsom gaser och uppblåst mage. Alfa-galaktosidas är alltså mycket bra för allmän maghälsa.

Invertas

Invertas är ett typ av enzym som hjälper till att spjälka vanligt socker till glukos och fruktos.

Enzymer bäst i test

För att hitta bästa enzymerna i kosttillskott på marknaden har LCHF-arkivet gått igenom flera oberoende bäst i test av enzymer. På Hälsa som livsstil (https://www.halsasomlivsstil.com/basta-matsmaltningsenzymer/) rankas de bästa matsmältningsenzymerna under olika kategorier. Till exempel: 

Bäst i test: Holistic Måltidsenzym

Bäst vid laktoskänslighet och intolerans: Healthwell Laktas Vital

Flest enzymer: Healthwell Enzym Vital

En annan testsida som rankar enzymer bäst i test är Bigheart.se (https://www.bigheart.se/basta-matsmaltningsenzymer/).

Här kommer Dr. Mercola Full Spectrum Enzymes på första plats, följt av Terranova Digestive Enzyme, Elexir Pharma Enzymer och Pureness Matsmältningsenzym.

Hur fungerar enzymer?

Enzymer fungerar genom att först bryta ner en större molekyl (substratet) till en mindre molekyl (produkten). Detta sker genom att enzymet binder sig till substratet och bryter ner dess struktur. När detta har skett kan produkten lättare tas upp av kroppen. Enkelt uttryckt hjälper enzymerna till att reglera olika processer i kroppen, genom att höja hastigheten. 

På detaljnivå hjälper enzymer till att uppnå jämviktstillstånd för olika reaktioner, vilket skyndar på processerna. Enzymet bidrar nämligen till att sänka reaktionens aktiveringsenergi – den energi som överhuvudtaget krävs för att reaktionen ska kunna inträffa i kroppen. Det är avgörande för alla de kemiska reaktioner som behövs för att du ska kunna bryta ner komplexa proteiner, kolhydrater och lipider. Utan enzymer går de kemiska reaktionerna allt för långsamt, vilket leder till att kroppen inte kan ta upp viktiga näringsämnen såsom protein, kolhydrater och fett. 

Vår mat består i sig av mängder av kemiska strukturer, som måste brytas ned på molekylnivå för att vi ska kunna dra nytta av alla viktiga näringsämnen. Det är här enzymerna kommer in i bilden, genom att bryta ner kemiska bindningar och därigenom sönderdela ämnet så att kroppen kan tillgodogöra sig det på bästa möjliga sätt. På så vis fungerar enzymerna som katalysatorer. 

Vad är en katalysator?

En katalysator är ett ämne som påskyndar en kemisk reaktion utan att förändras själv. Enzymer fungerar som katalysatorer i kroppen, det vill säga att de påskyndar reaktioner utan att själva förbrukas. Utan enzymernas katalyserande funktion skulle många kemiska reaktioner i kroppen gå väldigt långsamt, eller inte fungera alls. Katalysatorer är därför helt avgörande för att våra kroppar ska fungera.  

Vad är en co-faktor?

En co-faktor är ett ämne som behövs för att en viss kemisk reaktion ska kunna äga rum i kroppen. Co-faktorer kan vara mineraler, vitaminer eller andra ämnen som binds till enzymer. Enzymer behöver co-faktorer för att kunna fungera optimalt. Co-faktorer- eller kofaktorer på svenska, kan delas upp i två huvudgrupper, mindre organiska molekyler och joner. Co-faktorer är antingen hårt eller löst bundna till sitt enzym. Om co-faktorn är hårt bunden till enzymet kategoriseras den som prostetisk grupp. När prostetiska grupper är verksamma blir co-faktorerna särskilt viktiga, eftersom proteinerna i många fall annars inte fungerar i kroppen.

Co-faktorer är kemiska föreningar som gör att enzymernas katalyserande förmåga antingen förbättras eller överhuvudtaget blir möjlig. Annars kan enzymerna bara dra nytta av de egenskaper som kommer från deras byggstenar, det vill säga aminosyror. En co-faktor, eller kofaktor, bidrar alltså med ytterligare egenskaper än vad aminosyrorna kan erbjuda. Det innebär att enzymer fungerar utmärkt med exempelvis vitaminer och mineraler, till exempel genom vitamin- och mineralrik mat – eller via kosttillskott. 

Vad är enzymer gjorda av?

Enzymer är proteiner som påskyndar kemiska reaktioner i kroppen. De är gjorda av aminosyror, som är byggstenarna i proteiner.

Hur påverkar surhetsgraden enzymer?

Surhetsgraden, eller pH-värdet, påverkar hur bra enzymer fungerar i våra kroppar. Enzymer fungerar bäst i sur miljö, med ett pH-värde på 5-6. pH-värdet i magsäcken är 1-2, vilket gör att enzymerna kan påskynda reaktioner som äger rum i magen. Inte minst matsmältningen, som i hög utsträckning påverkas av surhetsgraden i kroppen.

Fördelar med enzymer

Enzymerna har många fördelar för kroppen. De hjälper till att bryta ner näringsämnen till glukos och aminosyror, bygga upp kroppsvävnader och reglera metabolismen. De finns i alla levande organismer och är nödvändiga för att kroppen ska fungera normalt.

Det finns flera olika typer av enzymer i kroppen, och varje typ har en specifik funktion. Enzymerna kan delas in i två huvudgrupper: katalysatorer och regulatorer.

Katalysatorer är enzymer som påskyndar kemiska reaktioner i kroppen, medan regulatorer är enzymer som håller reaktionerna under kontroll och ser till att de sker i rätt ordning.

Enzymerna är mycket användbara för magen och tarmarna, eftersom de hjälper till att bryta ner maten och göra den lättare för kroppen att ta upp. De är också viktiga för immunsystemet, eftersom de hjälper till att bekämpa bakterier och virus.

Det finns flera olika sätt att få i sig enzymer. De finns naturligt i många livsmedel, såsom frukt, grönsaker, kött och mjölk. Du kan också få i dig enzymer via kosttillskott.

Vad händer om vi har brist på enzymer? 

Enzymer är proteiner som hjälper till att starta och accelerera kemiska reaktioner i kroppen. Om vi lider brist på enzymer innebär det att cellerna inte kan utföra de kemiska reaktioner som behövs för många viktiga funktioner i kroppen. Antingen att kemiska reaktioner helt uteblir vilket innebär livsfara, eller att funktionerna försämras. 

Om vi skulle vara helt utan enzymer skulle det leda till att cellerna inte längre kunde fungera och att organismen som helhet skulle dö. Med åldern försämras vår produktion av enzymer och det gäller inte minst matsmältningsenzymer. När det finns brist på enzymer i kroppen får den svårare att ta upp näring. Det kan leda till brist på näringsämnen såsom A, D, E och K-vitamin, samt undernäring och sjukdom. Undernäring såväl som enzymbrist är därför vanligare hos äldre. 

Enzymer och matsmältning

Enzymer har en avgörande roll i matsmältningen. De hjälper till att bryta ner maten i mindre molekyler som kroppen sedan kan ta upp och använda som energi. Enzymerna bryter också ner giftiga ämnen och bakterier i maten, så att de inte kan skada kroppen.

Det finns flera olika typer av enzymer, och de alla har olika funktioner. Enzymerna kan delas in i tre huvudgrupper:

 • Metabola enzymer: Dessa enzymer är involverade i alla de kemiska reaktioner som sker i kroppen, såsom att bryta ner maten till energi.
 • Digestiva enzymer: Dessa enzymer hjälper till att bryta ner maten i mindre molekyler, så att kroppen kan ta upp näringen från maten.
 • Enzymer som produceras av bakterier: Dessa enzymer hjälper till att bryta ner olika ämnen i maten, så att de inte kan skada kroppen.

Enzymer och hälsa

Enzymerna är viktiga för kroppens hälsa, eftersom de hjälper till att bryta ner maten till näringsämnen som kroppen behöver. Enzymerna hjälper också kroppen att bryta ner och ta upp näringen från maten.

Om kroppen inte har tillräckligt med enzymer, kan detta leda till olika hälsoproblem. Exempel på sådana problem är:

 1. matsmältningsproblem
 2. allergier
 3. inflammationer
 4. trötthet
 5. stress
 6. smärta
 7. sömnproblem
 8. hudproblem
 9. håravfall
 10. immunförsvarsproblem

Det finns olika sätt att få i sig mer enzymer. Man kan exempelvis äta enzymrika livsmedel eller ta enzymtillskott. 

Några livsmedel som naturligt innehåller mycket enzymer som kan hjälpa till med matsmältningen är dessa:

 • Ananas
 • Papaya
 • Mango
 • Honung
 • Banan
 • Avokado
 • Kefir
 • Surkål
 • Kimchi
 • Miso
 • Kiwi
 • Ingefära
Enzymer – vad är det egentligen? | LCHF-arkivet
BIld av Geraldine Dukes från Pixabay

(Källa: https://www.healthline.com/nutrition/natural-digestive-enzymes)

För dig som äter LCHF så är många av dessa livsmedel inget som funkar, därför kan det vara vettigt att tillföra enzymer via kosttillskott.

Mina erfarenheter av enzymer

Jag har personligen testat enzymer i form av kosttillskott, och jag har märkt positiva effekter på min hälsa. Jag har fått mindre matsmältningsproblem och mina problem med uppsvälld mage, diarréer och andra magproblem som gått under kategorin IBS har minskat enormt. Jag har också märkt att jag blir mindre trött och har mer energi.

Idag så äter jag olika enzymer dagligen och om jag inte tar mina enzymer på ett par dagar så märks det av direkt på att magen blir mer orolig.

Om du är intresserad av att testa enzymer, finns det olika produkter att välja mellan. Jag har själv testat och använt flera olika varianter av enzymer och hittat ett par produkter som jag gillar och rekommenderar.

Det finns gott om olika märken och alla innehåller olika sorters enzymer och just vad som funkar för dig är ytterst individuellt, så testa dig fram.

Det som är det bästa med enzymer är att det inte kan bli fel. Om dom inte fungerar så kommer du inte märka av det på något negativt sätt, mer att dina magproblem inte kommer att bli bättre och då är det läge att kika på andra sorter.

Här nedanför så hittar du några av mina favoriter och även bästa pris på dessa.

Enzymer – vad är det egentligen? | LCHF-arkivet

Thorne Plantizyme

Hittade tyvärr inga priser just nu...

Enzymer – vad är det egentligen? | LCHF-arkivet

Great earth – Ergozyme

Hittade tyvärr inga priser just nu...

Läs mer om enzymer

Det finns massor att läsa om enzymer, speciellt om man börjar att leta lite på utländska sidor.

Här hittar du några läsvärda länkar:

https://www.medicalnewstoday.com/articles/319704
https://www.healthline.com/health/why-are-enzymes-important
https://www.hopkinsmedicine.org/health/wellness-and-prevention/digestive-enzymes-and-digestive-enzyme-supplements