Hoppa till innehåll
Open navigation

Integritetspolicy

SEKRETESS

Börjar gälla: 2024-03-02

Aktualiserad den: 2024-03-02

Här beskrivs sekretesspolicyn hos Salminen Foods AB vid insamling och användning av de uppgifter vi får när du går in på https://www.lchfarkivet.se
(“servicetjänsten”). Detta sekretessförfarande beskriver dina integritetsrättigheter och vilket skydd sekretesslagarna ger dig.

Genom att utnyttja våra tjänster ger du ditt samtycke till insamling och användning av dina uppgifter enligt denna sekretesspolicy. Vi ber dig avstå från
åtkomst till eller nyttjande av våra tjänster om du inte önskar ge ditt samtycke till att dina uppgifter insamlas och används enligt beskriven information i vår
sekretesspolicy. Denna sekretesspolicy har skapats med hjälp av sekretesspolicygenerator för cookieskript.

Salminen Foods AB är behörigt att modifiera denna sekretesspolicy när som helst. Detta kan ske utan förvarning.

Salminen Foods AB publicerar sin sekretesspolicy på sin https://www.lchfarkivet.se webbplats.

INSAMLING OCH ANVÄNDING AV DINA PERSONLIGA UPPGIFTER

UPPGIFTER SOM VI SAMLAR IN

När du använder våra digitala tjänster blir du ombedd att ange dina personliga uppgifter som vi kan använda för identifiering eller kontaktupptagande.
https://www.lchfarkivet.se inhämtar följande uppgifter:

 • Användaruppgifter
 • Namn
 • E-post
 • Perfil hos sociala medier

I användaruppgifterna ingår följande:

 • IP-address till datorer som besöker hemsidan
 • Begäran om webbsida
 • Begäran om webbsidor
 • Webbläsare för att komma till webbsidan
 • Tid och datum för besök

HUR VI SAMLAR IN UPPGIFTER

https://www.lchfarkivet.se samlar in och tar emot uppgifter från dig på följande sätt:

 • När du fyller i registeringsformuläret eller på annat vis skickar dina personliga uppgifter.

Dina uppgifter kommer sparas upp till 365 dag(dagar), efter att du har har sagt upp ditt konto. Dina uppgifter kan händelsevis behållas längre för
underrättelser eller journalföring enligt tillämplig lagstiftning. Information som inte identifierar dig som person kan sparas i obegränsad tid.

HUR VI ANVÄNDER DINA UPPGIFTER

https://www.lchfarkivet.se får använda dina uppgifter för följande ändamål:

 • Tillhandahålla och bedriva våra digitala tjänster, samt kontrollera användningen av våra service.
 • För andra ändamål. Salminen Foods AB använder dina uppgifter för att genomföra dataanalyser och intentifiera användartrender eller utröna effekten av egna
  marknadskampanjer, när skälig anledning finns. Vi använder dina uppgifter i syfte att utvärdera och förbättra vår egen service som produkter, tjänster,
  produkter och marknadsföringsåtgärder.
 • Hantera ditt konto. Dina personliga uppgifter kan ge tillgång till åtskilliga servicefunktioner som vi tillhandahåller till registrerade användare.
 • För att hålla dig uppdaterad om nyheter, alllmän information, särskilda erbjudanden, nya tjänster och händelser.
 • Riktad reklam. Dina persondata används för att förbättra reklamåtgärder som stämmer överens med dina specifika intressen.
 • Marknadsförings- och reklamåtgärder. Salminen Foods AB använder ospecifierad information inhämtad fån dig för att förbättra vår marknadsföring.
 • Administrativa uppgifter. Dina persondata kommer användas vid administrativa förfaranden som rör vår webbplats.
 • Kommentarer mellan användare. Dina uppgifter som skärmnamn, personlig bild och e-postadress kommer synas offentligt vid publicering av kommentarer mellan
  användare. 

HUR VI DELAR UPPGIFTER OM DIG

Salminen Foods AB kommer tillfälligtvis dela dina uppgifter i följande situationer:

 • Vid ditt samtycke. Salminen Foods AB delar dina uppgifter för godtyckliga ändamål med ditt uttryckliga medgivande.
 • Dela uppgifter med filialer. Salminen Foods AB kommer dela dina uppgifter med sina filialer. Bland dessa kan det tänkas finnas moderbolag, dotterbolag,
  vänföretag eller företag som kontrolleras av oss.

DELA VIA TREDJE MAN

Tredje man som vi delar dina personuppgifter med måste ange vad denne kommer använda dem till. Tredje man får endast behålla dina uppgifter under den tidsperiod
som anges vid begärand om och erhållande av nämnd information. Tredje man som tillhandahåller digitala tjänster har inte rätt att samla in, sälja eller använda
dina personuppgifter, med undantag för vad som krävs för angivet ändamål.

Dina uppgifter kan dels med tredje man för följande ändamål:

 • Uppgifter för analys. Dina personuppgifter kan komma delas med analysverktyg på nätet för att spåra och genomföra analyser av trafiken på webbplatsen.
 • Marknadsföringsåtgärder. Dina personuppgifter används i syfte att skapa och skicka nyhetsbrev, reklam och vidta digitala marknadsföringsåtgärder etc.Dina
  personuppgifter används i syfte att skapa och skicka nyhetsbrev, reklam och vidta digitala marknadsföringsåtgärder etc.
 • Förbättra riktade marknadsföringskampanjer. Salminen Foods AB samverkar med tredjemans tjänsteleverantörer för att förbättra riktade reklamkampanjer.

Om du beslutar att ge ut sådana uppgifter vid registrering eller på annat vis, ger du Salminen Foods AB samtidigt ditt samtycke till att använda, dela och spara
dem i överensstämmelse med vad som anges i denna sekretesspolicy.

Dina uppgifter kan komma att lämnas ut för följande ändamål:

 • För att efterleva tillämplig lagstiftning, bestämmelser och domstolsavgöranden.
 • Vid bearbetning av anmälningar om att din anmändning av våra tjänster inkräktar på tredje mans rättigheter.
 • Verkställa avtal slutna mellan dig och oss, även beträffande denna sekretesspolicy.

KAKOR

Cookies är mindre textfiler som kommer in på din dator från webbsidor du besöker. Webbsidor använder cookies för att hjälpa användarna att uppnå effektiva
sökningar och genomföra olika funktioner. Cookies som krävs för att webbsidan ska kunna fungera ordentligt får installeras utan ditt samtycke. Övriga cookies
måste först godkännas innan dom får installeras i webbläsaren.

 • Strikt nödvändiga cookies. Strikt nödvändiga kakor tillåter kärnwebbplatsfunktioner som användarinloggning och kontohantering. Webbplatsen kan inte användas
  ordentligt utan strikt nödvändiga cookies.
 • Prestandacookies. Prestandacookies används för att se hur besökare använder webbplatsen, t.ex. analytiska kakor. Dessa cookies kan inte användas för att
  direkt identifiera en viss besökare.
 • Inriktningscookies. Inriktningscookies används för att identifiera besökare mellan olika webbplatser, t.ex. innehållspartners, bannernätverk. Dessa cookies
  kan användas av företag för att skapa en profil över besökarnas intressen eller visa relevanta annonser på andra webbplatser.
 • Funktionscookies Funktionskakor används för att komma ihåg besökarinformation på webbplatsen, t.ex. språk, tidszon, förbättrat innehåll.
 • Oklassificerade Oklassificerade cookies är cookies som inte tillhör någon annan kategori eller som kategoriseras.

SÄKERHET

För oss är säkerheten rörande dina personuppgifter viktig. https://www.lchfarkivet.se tillämpar omfattande säkerhetsmått för att undvika missbruk, förlust eller
ändring av uppgifterna vi erhållit från dig. Men eftersom vi inte helt kan garantera säkerheten hos den information du tillhandahåller, måste din användning av
våra digitala tjänster ske på egen risk.

Salminen Foods AB ansvarar ej för webbplatser som drivs av tredje man och ej heller för din användning av dem. Innan du lämnar denna webbplats rekommenderar vi
dig att kolla upp sekretessförfaranden hos andra webbplatser som du besöker och bedöma lämpligheten hos dylika förfaranden.

KONTAKTA OSS

Vid frågor är du välkommen att kontakta oss på följande sätt:

Namn: Salminen Foods AB

Adress: Bergom 108

E-post: kontakt@salminenfoods.se

Webbplats: https://www.lchfarkivet.se